Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Terapia

Terapia, jest rozumiana jako możliwie całościowe angażowanie osoby - jako jednoczesne aktywizowanie jego ciała, psychiki i umysłu do działania.

W Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach i w Żabowie zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowany personel stosownie do potrzeb wynikających z indywidualnych planów wspierania mieszkańca. Plan opracowany jest przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy dla każdego mieszkańca indywidualnie.

Najpopularniejsze formy terapii zajęciowej to:
1.Muzykoterapia
2.Biblioterapia
3.Logoterapia
4.Zajęcia plastyczne: malarstwo, rysunek;
5. Silwoterapia -terapia skoncentrowana na kontakcie z przyrodą;
6.Rekreacyjno-sportowe
7.Zajęcia kulinarne
8. Zajęcia w terapii zajęciowej:

  • Plastyczne
  • Robótki ręczne
  • Papieroplastyka

9..  Drobne prace na terenie Domu

INNE  FORMY WSPARCIA:

1. Spacery z opiekunem, włączanie Mieszkańca w organizowanie spacerów ze współmieszkańcami o mniejszej sprawności fizycznej.
2. Imprezy okolicznościowe na terenie Domu (umożliwienie uczestnictwa)
3.  Terapia duchowa: uczestnictwo we Mszach Św. odprawianych na terenie Domu, spowiedź św.;

Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia
Terapia
Terapia Terapia

 Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z siedzibą w Żabowie
Żabów 31
74-200 Pyrzyce
tel. 91 577 76 41

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z siedzibą w Żabowie
ul. Niepodległości 4
74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 01 33

NIP 853-10-68-207
REGON
Typ DPS: dla osób przewlekle
somatycznie chorych
Ilość miejsc : Żabów -40, Pyrzyce- 40