Jak zamieszkać w Domu

Utworzono: czwartek, 25, kwiecień 2013 18:09
Odsłony: 8933

Aby zamieszkać w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, gdzie należy złożyć pisemny Wniosek z prośbą o skierowanie do
Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie.

Wniosek do wiadomości:
1) DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, Żabów 31, 74-200 Pyrzyce
2) PCPR w Pyrzycach, ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie:

wystawi decyzję kierującą do DPS i decyzję o odpłatności za pobyt w Domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej skompletowane dokumenty wysyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, gdzie po rozpatrzeniu sprawy zostaje wydana decyzja o:

lub

 

Jeśli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie otrzyma decyzję odmowną ma prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie Plac Batorego 4 70-207 Szczecin za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania.

W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności jest rodzina: małżonek, dzieci, wnuki- wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale tylko, gdy spełniają ustawowe kryteria dochodowe. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jeśli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.