Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Jak zamieszkać w Domu

Aby zamieszkać w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, gdzie należy złożyć pisemny Wniosek z prośbą o skierowanie do
Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie.

Wniosek do wiadomości:
1) DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, Żabów 31, 74-200 Pyrzyce
2) PCPR w Pyrzycach, ul. Poznańska 1, 74-200 Pyrzyce

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie:

  • wniosku pisemnego o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z/s w Żabowie,
  • dokumentów medycznych,
  • rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  • decyzji ZUS lub KRUS, lub oświadczenia o wysokości dochodów,
  • opinii powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  • innych dokumentów potrzebnych do zbadania sprawy

wystawi decyzję kierującą do DPS i decyzję o odpłatności za pobyt w Domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej skompletowane dokumenty wysyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, gdzie po rozpatrzeniu sprawy zostaje wydana decyzja o:

  • umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie

lub

  • wpisaniu na listę osób oczekujących na zamieszkanie w DPS

 

Jeśli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie otrzyma decyzję odmowną ma prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie Plac Batorego 4 70-207 Szczecin za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania.

W dalszej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności jest rodzina: małżonek, dzieci, wnuki- wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale tylko, gdy spełniają ustawowe kryteria dochodowe. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jeśli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z siedzibą w Żabowie
Żabów 31
74-200 Pyrzyce
tel. 91 577 76 41

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach
z siedzibą w Żabowie
ul. Niepodległości 4
74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 01 33

NIP 853-10-68-207
REGON
Typ DPS: dla osób przewlekle
somatycznie chorych
Ilość miejsc : Żabów -40, Pyrzyce- 40