Grant na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek.

Utworzono: piątek, 18, czerwiec 2021 10:27
Odsłony: 126

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie w ramach projektu pt. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas Covid-19" otrzymał grant w wysokości 28 970,04 zł. Projekt realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek.

Grant na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek.