Fundusz Europejski Covid-19

Utworzono: piątek, 13, listopad 2020 09:38
Odsłony: 479

 

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie w ramach projektu pt. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas Covid-19" otrzymał grant w wysokości 32.757,99zł. Projekt realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców Domu.

Fundusz Europejski Covid-19